Vredegerechten

Elk gerechtelijk kanton in ons land heeft een vredegerecht, wat neerkomt op 187 dergelijke rechtbanken. De vrederechter oordeelt over handelszaken waarmee bedragen tot 1 860 euro gemoeid zijn, en over huurgeschillen, geschillen tussen buren en dergelijke. Hij is dus zowel bevoegd voor burgerlijke zaken als handelszaken. Hieronder vindt u een overzichtslijst van vonnissen in zaken rond privacy- en gegevensbescherming. Hieronder vindt u een overzichtslijst van arresten in zaken rond privacy- en gegevensbescherming. De documenten worden oplopend gerangschikt op jaartal, en vervolgens alfabetisch geordend op titel. Per document worden bovendien de plaats en de datum van de uitspraak opgenomen. De datum verschijnt steeds in het Nederlands, ook al gaat het om een tweetalige of Franse versie van het document.

NL
Namen
dinsdag, januari 13, 1987