Rechtbanken van koophandel

België telt 23 rechtbanken van koophandel, wat betekent dat sommige rechtbanken van koophandel bevoegd zijn voor meer dan één gerechtelijk arrondissement. De geschillen die aan de rechtbank van koophandel worden voorgelegd zijn handelszaken waarin het gaat om bedragen van meer dan 1 860 euro, maar ook bijvoorbeeld specifieke zaken over faillissementen. De rechtbank van koophandel kan zich ook in beroep uitspreken over een handelszaak waarover de vrederechter in eerste aanleg een oordeel geveld heeft. Specifiek voor deze rechtbank is dat de kamers gedeeltelijk bestaan uit lekenrechters die de handels- en industriesector vertegenwoordigen. Hieronder vindt u een lijst van vonnissen in zaken rond privacy- en gegevensbescherming. Hieronder vindt u een overzichtslijst van arresten in zaken rond privacy- en gegevensbescherming. De documenten worden oplopend gerangschikt op jaartal, en vervolgens alfabetisch geordend op titel. Per document worden bovendien de plaats en de datum van de uitspraak opgenomen. De datum verschijnt steeds in het Nederlands, ook al gaat het om een tweetalige of Franse versie van het document.

NL
Antwerpen
donderdag, juli 7, 1994
NL
Brussel
donderdag, september 15, 1994
NL
Antwerpen
donderdag, juli 7, 1994
FR
Bruxelles
donderdag, september 15, 1994
FR
Bruxelles
woensdag, juli 19, 1995