Raad van State

De Raad van State is een raadgevende en rechtsprekende instelling die opgericht werd als beroepsorgaan voor natuurlijke personen en rechtspersonen die menen schade te hebben ondervonden door onwettige administratieve rechtshandelingen. De Raad van State kan die rechtshandelingen schorsen en vernietigen, als bescherming tegen administratieve willekeur. Verder geeft de Raad van State ook advies over wetten en reglementen. De uitspraken van de Raad van State worden arresten of beschikkingen genoemd. De documenten hieronder worden oplopend gerangschikt op jaartal, en vervolgens alfabetisch geordend op titel. Per document worden bovendien de plaats en de datum van de uitspraak opgenomen. De datum verschijnt steeds in het Nederlands, ook al gaat het om een tweetalige of Franse versie van het document.

FR
Bruxelles
dinsdag, juni 10, 1986
FR
Bruxelles
dinsdag, mei 26, 1992
FR
Bruxelles
vrijdag, maart 27, 1992
FR
Bruxelles
vrijdag, december 10, 1993
NL
Brussel
vrijdag, december 10, 1993
NL
Brussel
vrijdag, december 10, 1993
FR
Bruxelles
maandag, februari 6, 1995