Over anthologie privacy

Meer informatie over het ontstaan van de website anthologie privacy en achtergrondinformatie

Het initiatief

Essay privacyreflecties

Anthologie privacy: de referentietekst

Anthologie privacy: papieren publicatie

 

Het initiatief

Privacy als inspiratiebron. Dat ze zo groot zou worden, had wellicht niemand durven te vermoeden toen dat ene artikel 12 door de Verenigde Naties in 1948 werd opgenomen in de Universele verklaring van de rechten van de mens. Twee jaar later werd het grondrecht op privacy overgenomen op Europees niveau, en is de bal definitief aan het rollen gegaan. De website "anthologie privacy" volgt een deel van het traject van die bal, en geeft een – niet exhaustief maar toch uniek - overzicht van Belgische en internationale documenten over privacy- en gegevensbescherming van begin de jaren zeventig tot (voorlopig) 1998.

Bezielers van het project zijn vier grote namen in de wereld van privacy- en gegevensbescherming: Willem Debeuckelaere en Stefan Verschuere, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Belgische Privacycommissie, en Paul De Hert en Serge Gutwirth, beiden verbonden aan de "Interdisciplinary Research Group on Law Science Technology & Society (LSTS)" van de Vrije Universiteit Brussel. Zij hebben de materie door de jaren heen grondig bestudeerd en er een gedegen kennis over verzameld. Maar dat niet alleen: ook een enorme collectie referenties naar wetten, regels, uitspraken van rechters, boeken, artikels, ... hebben zij aangelegd. Zo veel dat het zonde zou zijn om al dat materiaal, verspreid in mappen en kasten, onoverzichtelijk te laten rondslingeren. Er werd eerst aan een boek of cd-rom gedacht, maar daar waren heel wat praktische bezwaren tegen. Een elektronische ontsluiting van de bronnen genoot echter wel de voorkeur, en zo werd de stap naar een website snel gezet. Het beschikbare materiaal verzamelen, ordenen en digitaliseren, is een titanenwerk geweest waar heel wat mensen bij betrokken zijn. Een pluim voor al deze medewerkers is hier dan ook op zijn plaats. Zij hebben er allemaal samen voor gezorgd dat, net in het jaar van de twintigste verjaardag van de Belgische Privacywet, een prachtige collectie relevante documenten beschikbaar geworden is. De initiatiefnemers van dit project zijn ervan overtuigd dat zij een nuttige databank hebben kunnen samenstellen, en hopen dan ook dat de anthologiewebsite een referentie op zich mag worden. Zij wensen u een boeiende ontdekkingstocht toe.

Bibliografie

Al het referentiemateriaal op deze site werd ook opgelijst in twee aparte bestanden, die u hieronder kunt downloaden:

1. Bibliografische lijst van wetgevende teksten en parlementaire stukken

2. Bibliografische lijst van ander tekstmateriaal

Essay privacyreflecties

Abstract

“Kate and William angered by ‘grotesque’ invasion of privacy” kopte BBC NEWS op haar website nadat op 14 september 2012 “Les photos qui vont faire le tour du monde” op de voorpagina van het Franse tijdschrift Closer was verschenen. Dit tijdschrift publiceerde exclusieve vakantiefoto’s waarop prinses Kate Middleton topless te zien is. Het Franse magazine zelf lachte deze beschuldigingen inzake privacy inbreuk weg, omdat, aldus de redactie van Closer, het koppel geen moeite had gedaan om zich te verbergen. Dat de foto’s met behulp van een sterke telelens genomen werden door een fotograaf die zich op 1km afstand van het vakantieverblijf bevond, werd door de redactie echter even buiten beschouwing gelaten.

Vandaag de dag is het debat rond privacy en de bescherming ervan (dit is het recht op privacy) alomtegenwoordig. Het zijn dan ook niet louter de Kate Middletons van deze tijd die centraal staan in dit debat. Ook de gewone burger speelt een hoofdrol. Getuige hiervan zijn de vele krantenkoppen rond deze thematiek: ‘Vlaming wil meer camera’s op straat’, ‘Data-analist is het beroep van de toekomst’, ‘Respect mitigé de la vie privée sur les sites web européens’, ‘Privacy kwijt in 10 minuutjes’, … Dagelijks staat er wel minstens een artikel in de krant dat verband houdt met gegevensopslag, gegevensverwerking en de bijhorende bescherming van de privacy.

Maar die privacy, wat is dat nu eigenlijk? Waarom hechten we er zoveel belang aan? Hebben we altijd al zoveel belang gehecht aan onze privacy? Het zijn deze vragen die in dit essay centraal staan. Er wordt geargumenteerd dat er voor deze vragen geen enkelvoudig, contextonafhankelijk antwoord kan geformuleerd worden. Privacy als concept en de vraag naar de waarde van privacy moeten pluralistisch benaderd worden. Wanneer privacy opgevat wordt als vrijheid kan, in tegenstelling tot een visie waarbij privacy als een (absoluut) recht wordt beschouwd, aan haar pluralistisch karakter recht worden gedaan.

Lees het volledige essay

Anthologie privacy: de referentietekst

Professoren Paul De Hert en Serge Gutwirth van de VUB schreven samen met Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie, een uitgebreide tekst waarin alle referenties zijn opgenomen naar de documenten die op deze website verzameld zijn.

Anthologie privacy: papieren publicatie

In samenwerking met ASP Academic & Scientific Publishers en de Privacycommissie hebben Paul De Hert en Serge Gutwirth ook een werk gepubliceerd dat deze website voorstelt. Dit werk is in papieren vorm beschikbaar bij uitgeverij ASP of in pdf-formaat.