Omzendbrieven

Overzicht van Belgische omzendbrieven die van belang zijn voor privacy- en gegevensbescherming.
De documenten worden oplopend gerangschikt op jaartal, en vervolgens alfabetisch geordend op titel. De omzendbrieven zijn zowel in het Nederlands als in het Frans opgenomen. Per omzendbrief worden bovendien de publicatiebron, de publicatiedatum en de afkondigingsdatum opgegeven. Deze metadata verschijnen steeds in het Nederlands.