Wetgevende teksten

Overzicht van internationale wetgevende teksten die van belang zijn voor privacy- en gegevensbescherming.
De documenten worden oplopend gerangschikt op jaartal, en vervolgens alfabetisch geordend op titel. De teksten zijn zowel in het Nederlands als in het Frans opgenomen. Per tekst worden bovendien de publicatiebron, de publicatiedatum en de afkondigingsdatum opgegeven. Deze metadata verschijnen steeds in het Nederlands.