Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie staat bekend als de 'rechtbank der rechtbanken'. Het gaat na of de Belgische hoven en rechtbanken van lagere bevoegdheidsniveaus het recht wel correct toepassen. Enkel juridische vragen over schendingen van de wet of een basisprincipe in het recht kunnen aan het Hof van Cassatie worden voorgelegd, de zogenaamde 'procedurefouten'. Dit kan enkel voor uitspraken van lagere rechtbanken waartegen geen beroep meer mogelijk is. Hieronder vindt u een overzichtslijst van arresten in zaken rond privacy- en gegevensbescherming. De documenten worden oplopend gerangschikt op jaartal, en vervolgens alfabetisch geordend op titel. Per document worden bovendien de plaats en de datum van de uitspraak opgenomen. De datum verschijnt steeds in het Nederlands, , ook al gaat het om een tweetalige of Franse versie van het document.

NL
Brussel
vrijdag, mei 16, 1997