Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof is een rechtscollege met twaalf rechters die erover waken dat de wetgevende macht in België, dus zowel de federale wetgever als die op de onderliggende bestuursniveaus, de grondwet naleeft. Bijgevolg kan het wetten, decreten en ordonnanties vernietigen en schorsen. Deze bijzondere opdracht vereist dat het Grondwettelijk Hof losstaat van de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht, zodat het zijn taak in alle onafhankelijkheid kan uitoefenen. Aangezien privacybescherming ingeschreven staat in de Belgische grondwet, spreekt het Hof zich ook uit over zaken die daarmee verband houden. De documenten hieronder worden oplopend gerangschikt op jaartal, en vervolgens alfabetisch geordend op titel. Per document worden bovendien de plaats en de datum van de uitspraak opgenomen. De datum verschijnt steeds in het Nederlands, , ook al gaat het om een tweetalige of Franse versie van het document.

NL
Brussel
donderdag, februari 18, 1993
FR
Bruxelles
donderdag, februari 18, 1993
FR NL
Bruxelles
donderdag, februari 18, 1993