Boeken

Van de boeken en verzamelwerken die hieronder zijn opgelijst, kon om auteursrechtelijke redenen soms enkel de inhoudsopgave worden opgenomen. Andere teksten zijn dan weer integraal beschikbaar. U zult er vanzelfsprekend een aantal bekende namen in de privacycontext tegenkomen, maar wellicht ook enkele verrassingen. De documenten worden oplopend gerangschikt op jaartal, en vervolgens alfabetisch geordend op titel. Per document wordt indien van toepassing de auteur weergeven, evenals het publicatiejaar en de uitgever.

NL
Van den Bossche L.
1980
Emile Vandervelde Instituut
FR
Collard F., Rigaux F.
1980
Editions Labor
NL
Teerlinck P.
1985
Liga voor Mensenrechten
NL
Debeuckelaere W., Willekens H., Raes K., Doom R.
1988
Kluwer rechtswetenschappen
FR
Denis S., Poullet Y., Thunis X.
1988
Story Scientia
NL
Pieters D., Viaene J., Robben F.
1989
NL
1989
Liga voor Mensenrechten
NL
Pieters D., Viaene J., Robben F.
1989
NL
Verschueren F.
1993
Liga voor Mensenrechten

Pagina's