Beknopte biografie van Willem Debeuckelaere

Willem Debeuckelaere studeerde rechten aan de Universiteit van Gent. Van 1977 tot 1995 werkte hij als advocaat. Hij was kabinetschef van de Belgische minister van Binnenlandse Zaken van 1995 tot 1998. Hij werd eerst benoemd als rechter van de rechtbank van eerste aanleg en in 2002 als raadsheer van het Gentse Hof van Beroep. Hij was ondervoorzitter van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 2004 tot maart 2007. Sinds april 2007 is hij voorzitter van deze Commissie.