Berichten

Overzicht van berichten van het ministerie van Justitie (nu de Federale Overheidsdienst Justitie) die van belang zijn voor privacy- en gegevensbescherming.
De documenten worden oplopend gerangschikt op jaartal, en vervolgens alfabetisch geordend op titel. De berichten zijn zowel in het Nederlands als in het Frans opgenomen. Per bericht worden bovendien de publicatiebron, de publicatiedatum en de afkondigingsdatum opgegeven. Deze data verschijnen steeds in het Nederlands.