Adviezen van de Privacycommissie en de Raadgevende commissie

Hieronder vindt u een selectie uit de adviezen van de Privacycommissie en de Raadgevende commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de periode 1984 tot 1998. Deze adviezen hebben betrekking op privacykwesties (dus niet zuiver op de Privacywet), maar niet op erkenningen. De documenten worden oplopend gerangschikt op jaartal, en vervolgens alfabetisch geordend op titel. Per advies wordt bovendien de publicatiebron opgegeven, en de datum dat het advies werd uitgebracht.

FR
Commission
woensdag, december 19, 1984
FR
Commission
vrijdag, november 9, 1984

Pagina's